Naturkunskap.se/Kemi/Historik om grundämnet silver

Historik om grundämnet silver

Grundämnet och ädelmetallen silver upptäcktes senare än de andra grundämnena som också hör till ädelmetallerna guld och koppar. Trots att det omnämns redan I första Moseboken, samt från 3000 år före Kristus fanns i det slagg som hade dumpats i asiatiska gruvor. Därigenom kunde silvret separeras ifrån blyet.

Även under bronsåldern var silvret fortfarande sällsynt. Däremot var silvret mer värdefullt än guld i Egypten på den tiden. Silvergruvor upptäcktes relativt tidigt i Spanien, alltså under kopparåldern. Det kända smycket som tillverkades var diadem av silver. I Italien användes silver i form av smyckesnålar under kopparåldern.

Gruvarbetare som håller i en silverklump

Det var inte förrän under järnåldern som silvret började användas i större utsträckning. På 600-talet före Kristus användes silver som mynt i Grekland. Även kelterna använde silvermynt. Romarna började först att använda silver i större utsträckning på 100-talet före Kristus till bland annat silverkärl och dylikt.

Under de första århundradet efter Kristus kom silvret i bruk i Norden. I de nordiska länderna kom mycket av silvret under 100- och 200-talen efter Kristus som dinarer, det vill säga romerska mynt.

När folkvandringstiden kom, blev silvret mindre vanligt och under vikingatiden kom det stora mängder med silver till de skandinaviska länderna i form av arabiska mynt och smycken. Mynten kunde även härstamma ifrån Tyskland och England där de kallades för danagäld.

Relaterade sidor inom "kemi"

Periodiska systemet

Skriv en kommentar